Kulturhavna

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kultur \\ By- og stedsutvikling

Kulturhavna i Ålesund, et midlertidig byrom

Kulturhavna er den mest sentrale delen av planen for hele sørsida av Ålesund sentrum. I planen er området regulert til kulturrelaterte formål, som kulturskole, bibliotek, teater og videregående skole, i tillegg til en del kommune -og fylkeskommunal administrasjon. Inntil den store planen skal realiseres, jobber Trondheim Works for Sørsida Utvikling med midlertidig aktivisering av området.

Vi takker for tilliten og er glad for at vi får lov til å bidra til etableringen av et sted for aktivitet, møter mellom folk, lek, arrangementer mv. gjennomgående tuftet på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Img 3980 Forsideformat

Prosjektet er underdelt i to hoveddeler, en på hver side av brosundet, på det som hovedsakelig har vært parkeringsplass og gjennomfartssted for cruiseturister. Levetid og grad av fleksibilitet er aspekter som har vært strukturerende for den overordnede planen for Kulturhavna, da tiltakene har ulik grad av midlertidighet, og elementene er strukturert i forhold til et kommende vegprosjekt. Disponeringen av den overordnede planen har derfor deler som er helt åpne med løs programmering, og andre som har mer faste installasjoner.

Img 3995

På østsida tilrettelegges et lagerbygg fra 50-tallet, Devoldbygget, for byens Rulleforening. Et stort, åpent lagerrom, med 5,5 m takhøyde, fylles av byens skatere når vi ila. sommeren 2024 får ferdigstilt prosjektet og kan åpne portene for store og små byboere.

Kulturhavna V2 Chiara Sala Trondheim Works

På vestsida av sundet, har vi planlagt et større utendørs byrom med soner for lek, samlinger rundt bålpanne og ballspill, i tillegg til noen bygde komponenter. Vi har etablert en større “grønn øy”- et parkområde med gressbakke, kampesteiner, trær og busker, for å endre stedet fra grått til grønt. Øya blir et testfelt for trær og busker som kan og skal tåle stedets mikroklima, og forhåpentligvis kan brukes videre inn i andre deler av Sørsida-planen etter hvert. I tillegg har vi prosjektert og fulgt opp byggingen av tre mikrohus, som små multiarenaer for ulike grupper og events i byen, og planlagt et badstueområde, med iskulper og oppholdssoner sammen med Svai Sauna.

Kulturhavna V1 Chiara Sala Trondheim Works Red
Img 3993
Img 3992 Red
Img 3996
Img 3960

TW takker for all tillit og gode samarbeid gjennom en spennende vår og sommer med utviklingen av Kulturhavna. Spesielt takk til Sørsida Utvikling, ved Peter Hareide og prosjektleder Tone-Lise Vilje, i tillegg til alle ildsjeler og utførende vi har møtt i Ålesund ila våren.

Prosjektnavn: Kulturhavna Ålesund

Typologi: Midlertidighet / Kultur / Byutvikling

Sted: Ålesund

År: 2024

Status: Pågående

Oppdragsgiver: Sørsida Utvikling