Studio

Rectangle 2 Created with Sketch.

Identitet

Trondheim Works er en kombinasjon av frisk entusiasme og vidstrakt erfaring. Vi dekker et bredt spekter av kompetanse - fra store, komplekse reguleringsplaner og programmeringsoppgaver, til detaljering og gjennomføring av byggeprosjekt. Alle skalaer er spennende for oss, men hovedvekten av vår erfaring ligger i prosjektledelse og realisering av større byggeprosjekt med komplekse program.

Trondheim Works ønsker å være en “trusted partner” og vårt mål er alltid å oppnå en grundig forståelse av behovene til våre samarbeidspartner for å oppnå det beste resultatet til hvert eneste prosjekt.

Rectangle 2 Created with Sketch.

The team