Huitfeldtbrygga

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kultur \\ Transformasjon \\ Kontor

Trondheim Works er stolte av at vi har blitt valgt som arkitekt for oppdraget om ombygging av Huitfeldtbrygga! En av de eldste og største bryggene i Kjøpmannsgata i Trondheim. Etter flere år med jekking, rekonstruksjon og rehabilitering av bryggas trekonstruksjoner, tar vi nå fatt på det spennende arbeidet med å tilrettelegge en av Trondheims bygde klenodier for ny bruk. Alt arbeid vil være i tett dialog med Byantikvaren i Trondheim, Fylkesantikvaren, byggherre, bruker(e), kulturminnerådgiver og andre konsulenter. Vi takker for tilliten, og gleder oss til det videre arbeidet!

Huitfeldtbrygga 12 Copy

Huitfeldtbrygga ble oppført trolig omkring 1740, som en del av bryggerekka i Kjøpmannsgata. Der mange av de andre bryggene i rekka har gått delvis eller helt tapt i bla. flere bybranner, har Huitfeldtbrygga bestått.

Brygga består av tre separate bryggekonstruksjoner, bygd sammen under ett tak. De tre bryggene (nord-, sør- og midtbrygga) har i utgangspunktet separate konstruksjonssystem, og oppbygging, med sentral «innlossingsgate» for hver og en, og med lagerrom på hver side.

Gjennom årenes løp har brygga blitt ombygd i flere omganger. Nye typer varer skulle håndteres, veien tok over for sjøveien som viktigste transportåre, og opp -og nedgangstider er blant annet faktorer som har påvirket brygga og endret den til det vi ser i dag. Her har flere av de tidligere dekkene blitt fjernet og de i utgangspunktet separate bryggene har nå flere åpne, store rom med god takhøyde, noe som i seg selv er unikt for bryggerekka.

Huitfeldtbrygga 09 Copy
Huitfeldtbrygga 05 Copy
Huitfeldtbrygga 02 Copy

Siden 2016 har brygga gjennomgått en omfattende restaurering og rekonstruksjon. Tømmerkonstruksjonene var svært skadet etter flere tiår med manglende vedlikehold, noe som hadde ført til omfattende råte -og setningsskader. Dette arbeidet har basert seg på tilbakeføring av opprinnelige konstruksjoner med tradisjonelt håndverksmessig utførelse, og i direkte og god dialog med vernemyndigheter.

Trondheim Works (Oslo.Works) startet på arkitektoppdraget høst/vinter 2021. Da var brygga ila de siste fem år sikret, og jekket opp, og mye av laftekonstruksjonene var byttet ut. Gjennom 2022 har dette arbeidet pågått parallelt med at vi har sett på mulighetene for å imøtekomme mulig leietakers ønsker. Vi skriver med dette neste kapittel i Huitfeldtbryggas historie.

Prosjektet vil bearbeides videre i tett dialog med byggherre, vernemyndigheter og bruker.

Huitfeldtbrygga 06 Copy
Huitfeldtbrygga 15 Copy
Huitfeldtbrygga 11 Copy

Prosjektnavn: Huitfeldtbrygga

Typologi: Kommersielt / Kultur / Transformasjon / Kontorbygg / Vern

Sted: Trondheim

År: 2020

Status: Forprosjekt

Størrelse: 2 000m2

Oppdragsgiver: Lord Eiendom AS